Kabels en leidingen leggen

Wilt u kabels en leidingen in de grond aanleggen? Dan moet u toestemming vragen aan de gemeente. U heeft geen toestemming nodig als het om eigen grond gaat en u dit zonder graafmachine doet.

U kunt uw aanvraag voor toestemming of melding doen u via het Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR).

U doet uw aanvraag vergunning of het maken van een melding via het Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR). De gemeente beoordeelt en behandelt aanvragen die via het MOOR binnengekomen zijn.

U ontvangt binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag.

Als u een machine gebruikt voor het graven, moet u ook een graafmelding doen. Dit doet u bij het Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC) van het Kadaster. Bij het Kadaster is alle informatie over de ligging van kabels en leidingen opgeslagen.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.