Omgevingsvergunning

Bent u van plan om uw woning of bedrijf te (ver)bouwen? Of wilt u bijvoorbeeld een weg of uitrit aanleggen? Een dakkapel plaatsen? Of reclame aanbrengen op uw pand? Misschien moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Doe eerst een vergunningcheck. Dan weet u of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Het kan ook zijn dat u een melding moet doen.

Als blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u die aanvragen via Omgevingsloket.

Hoe betrek ik mijn omgeving (participatie)

Werkt u aan een initiatief en heeft u één of meer vergunningen nodig? Weet dan dat we het belangrijk vinden dat u uw omgeving goed en op tijd betrekt. Dit noemen we participatie. Door participatie zorgt u ervoor dat alle belangen, meningen, kennis en creativiteit direct op tafel komen. Door bezwaren, maar juist ook goede ideeën met elkaar te bespreken, kunt u het initiatief beter maken en is er meer kans op draagvlak. We hebben een hulpmiddel voor u gemaakt.

Als u wilt bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie.

Er zijn 3 mogelijkheden:

 • Vergunningsvrij bouwen of verbouwen. U kunt kleine bouwactiviteiten vaak zonder omgevingsvergunning uitvoeren. Kleine bouwactiviteiten zijn bijvoorbeeld:
  • een afscheiding tussen balkons
  • zonweringen of rolluiken
  • dakkapellen
  • bijgebouwen aan de achterkant van een woning
 • Omgevingsvergunning voor het bouwen, gewone procedure. Meestal volgt de omgevingsvergunning de gewone procedure. Ook bij een beschermd stads- of dorpsgezicht.
 • Omgevingsvergunning voor het bouwen, uitgebreide procedure. Deze procedure is nodig in deze gevallen:
  • bij een grote afwijking van het omgevingsplan
  • als het bouwwerk moet voldoen aan milieueisen
  • bij een monument
  • het gebouw wordt een dagverblijf voor kinderen of gehandicapten, of nachtverblijf (in de zorg, of hotel en recreatie); dit heeft te maken met de brandveiligheid

 1. U ontvangt een ontvangstbevestiging en legesbrief. Wij publiceren uw aanvraag op de website van de overheid.
 2. Wij kijken of de aanvraag de reguliere procedure (8 weken) of dat de uitgebreide procedure (6 maanden) krijgt. Wij controleren of uw aanvraag compleet is.
 3. Ontbreken er documenten? Dan ontvangt u een brief met het verzoek om aanvullende gegevens in te leveren.
 4. Wij beoordelen uw aanvraag inhoudelijk. En toetsen uw aanvraag aan o.a. het geldende omgevingsplan, de welstandsnota en het bouwbesluit.
 5. U ontvangt een brief met de vergunning/weigering. Wij publiceren deze brief op de website van de overheid.
 6. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch verleend. Dit geldt niet als de procedure van 6 maanden van toepassing is.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag moet u betalen. Ook als uw aanvraag wordt geweigerd moet u deze kosten betalen. Voor de hoogte van deze kosten kunt u de legesverordening raadplegen.

Ja, de gemeente kan bij de aanvraag van bepaalde vergunningen, subsidies en bij vastgoedtransacties een Bibob-onderzoek doen.

Alle bekendmakingen over vergunningen publiceren wij op de website van de overheid.

De gemeente bekijkt of uw aanvraag voldoet aan de geldende regels en kijkt ook naar de belangen van uw buren. Na een positief besluit van de gemeente, kunnen uw buren bezwaar maken tegen een verleende omgevingsvergunning.

Als u bouwplannen heeft dan heeft dat meestal invloed op uw omgeving, buren en omwonenden. Het is daarom belangrijk om de buurt bij uw plan te betrekken. Dit is uw verantwoordelijkheid als degene die bouwplannen heeft. Het is verstandig om al vóór de indiening van uw bouwplan de buurt te betrekken. Daarmee voorkomt u mogelijke vertraging en houdt u de relatie met uw buren en omwonenden goed.

In het kort kunt u de volgende stappen en momenten aanhouden:

 1. Betrek uw buren en omwonenden bij het opstellen van uw plan.
  U informeert mensen vooraf. Dit wordt gewaardeerd en u kunt mogelijke kansen en knelpunten met elkaar bespreken en oplossen. Als u een vergunning aanvraagt, dan kunt u ook aangeven dat u uw buurt heeft betrokken bij het plan.
 2. Bespreek de planning en de impact van de werkzaamheden.
  U kunt ongeveer aangeven wat uw buren kunnen verwachten. En waar ze rekening mee moeten houden (geluid, verkeer, stof, parkeerdruk, afzettingen, bouwpersoneel, enzovoorts). Als uw buren weten waar ze aan toe zijn, kunnen ze veel gemakkelijker met eventuele hinder omgaan. Zo voorkomt u klachten.
 3. Deel contactgegevens met elkaar zodat u elkaar snel kunt informeren.
  Hiermee zorgt u dat u bij onverwachte gebeurtenissen of bij knelpunten elkaar snel kunt informeren. Dit voorkomt ergernis en verbetert de samenwerking.
 4. Houd regelmatig contact met elkaar tijdens de werkzaamheden.
  Een vraag of alles nog goed gaat voorkomt ergernis. Het vergroot de betrokkenheid bij elkaar en zorgt voor veel meer begrip als er een keer hinder is.