Sloopmelding

Wilt u iets slopen? Doe de vergunningscheck via het Omgevingsloket. Doe daarna de sloopmelding of aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Een sloopmelding is gratis.

Slopen zonder melding mag wanneer:

  • Er minder dan 10 m³ afval is.
  • Er geen asbest wordt verwijderd.

Wilt u een (deel van een) monument slopen? Vraag dan altijd een omgevingsvergunning aan.