Uitritvergunning

Wilt u een uitrit (ook wel uitweg of inrit genoemd) aanvragen bij uw woning of uw bedrijf? Dan heeft u daarvoor een vergunning nodig.

Vergunning aanvragen

Een vergunning voor een uitrit vraagt u digitaal aan via het Omgevingsloket. Kies bij de aanvraag voor de werkzaamheid: ‘uitrit aanleggen of veranderen’.

Het maken of veranderen van een uitweg naar de openbare weg kan worden afgewezen:

  • als de uitweg in strijd is met het bestemmingsplan
  • als het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht
  • als de uitweg ten koste gaat van een parkeerplaats
  • als er sprake is van aantasting van het openbaar groen

De kosten voor het in behandeling nemen van uw vergunningsaanvraag zijn € 189,70