Vuur stoken in de openlucht

U mag geen vuur stoken in de openlucht. Dit is om mensen, wilde dieren en planten te beschermen. Wilt u toch vuur stoken? Dan heeft u een ontheffing nodig.

Als u geen overlast veroorzaakt en het vuur vormt geen gevaar voor de omgeving, dan mag u zonder ontheffing:

  • kaarsen en fakkels branden
  • vuur stoken in terrashaarden en vuurkorven
  • barbecueën (zolang er geen barbecueverbod geldt)

Om een ontheffing te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Lees voordat u een ontheffing aanvraagt de toelichting ontheffing stookverbod goed door. Hier staan alle voorwaarden in, onder andere de aan te houden vrije afstand rondom het vuur.

Om een ontheffing aan te vragen vult u het aanvraagformulier in. Vergeet niet de benodigde bijlagen mee te sturen.

Het in behandeling nemen van een ontheffingsaanvraag voor de ontheffing van de APV kost € 29,80. Dit geldt voor vreugdevuren.

Het in behandeling nemen van een ontheffingsaanvraag van de Wet milieubeheer is gratis.

Wanneer u de aanvraag niet binnen de gestelde termijn indient, is een goede beoordeling niet mogelijk. Om uw aanvraag toch te kunnen afhandelen is een spoedbehandeling nodig. Hiervoor gelden extra kosten als het een ontheffing APV betreft.

U moet de aanvraag om een ontheffing 4 weken van te voren bij de gemeente indienen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.