Huisnummer aanvragen

De gemeente moet elk gebouw een nummer geven. Als u geen eigen huisnummer heeft, dan kunt u dat aanvragen. Let op: alleen de eigenaar van het gebouw kan dit aanvragen, niet de huurder.

U hoeft geen huisnummer aan te vragen als u ook een omgevingsvergunning aanvraagt. Bij een omgevingsvergunning krijgt u namelijk automatisch een huisnummer. U heeft een omgevingsvergunning nodig als u gaat bouwen of verbouwen. Of als u een woning, bedrijf of kantoor splitst. Controleer of u een vergunning moet aanvragen op Omgevingsvergunning.

Als u geen omgevingsvergunning nodig heeft maar wel een huisnummer, dan kunt u los een huisnummer aanvragen. Vul daarvoor het aanvraagformulier in.

Een huisnummer wordt toegekend als het pand, of een gedeelte van het pand zelfstandig gebruikt kan worden. Voor een woning gelden onder andere de volgende eisen:

  • de woning heeft een eigen ingang (dit mag ook vanuit een centrale hal)
  • de woning heeft eigen voorzieningen (keuken en sanitair)
  • de woning is afsluitbaar

Naast de hierboven genoemde eisen zijn er nog een aantal voorwaarden waar rekening mee gehouden moet worden. Te denken valt hierbij aan de bepalingen uit het bestemmingsplan en de onstaansgeschiedenis van een pand of gedeelte van het pand.

De kosten voor het toekennen van een extra nummeraanduiding zijn € 132,10 en de advertentiekosten zijn € 37,90.

U hoort binnen 8 weken onze beslissing.