Verhuizen naar het buitenland

We noemen een verhuizing naar het buitenland emigratie als u minimaal 8 van de 12 maanden  in het buitenland gaat wonen. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. Met deze melding laat u zich uitschrijven uit de basisregistratie personen (BRP). Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u zich uit laten schrijven.

  • U meldt uw verhuizing als u in één jaar langer dan acht maanden in het buitenland verblijft. Deze 8 maanden hoeven niet achter elkaar te zijn;
  • U meldt uw verhuizing vijf dagen voor uw vertrek. De gemeente schrijft u uit. U ontvangt hier geen bevestiging van;
  • Bij de aangifte meldt u uw nieuwe buitenlandse adres. Is uw adres nog niet bekend? Geef dan uw eerste verblijfadres in het buitenland op. Dit kan bijvoorbeeld het adres van uw familielid of hotel waar u verblijft zijn;
  • U meldt zelf uw vertrek. Iemand anders kan dit niet voor u doen.

Het hele gezin vertrekt tegelijkertijd naar het buitenland

  • Iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf (eenpersoonshuishouden);
  • De ouder/verzorger of voogd voor minderjarige kinderen. Dit kan alleen als de ouder/verzorger of voogd samen met de minderjarige kinderen naar het buitenland vertrekt. Verhuist één ouder met de minderjarige kinderen naar het buitenland? Dan is toestemming van de andere ouder nodig. U dient een toestemmingsverklaring én een kopie van het legitimatiebewijs van de andere ouder mee te nemen naar uw afspraak;
  • Ouders en inwonende meerderjarige kinderen voor elkaar. Dit kan alleen als de ouders en de inwonende meerderjarige kinderen samen naar het buitenland verhuizen;
  • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
  • Heeft u een huisgenoot die niet bij het gezin hoort en verhuist deze persoon mee naar het buitenland? Dan moet hij of zij zelf aangifte doen.

Een deel van het gezin vertrekt naar het buitenland

Vertrekken niet alle gezinsleden naar het buitenland? De gezinsleden, ook minderjarige, moeten dan persoonlijk aan de balie aangifte doen.

Wij schrijven u uit als ingezetene uit de Basisregistratie Personen (BRP). U wordt geregistreerd in de Registratie Niet Ingezetenen (RNI).

Als u emigreert en u zich bij de gemeente aan de balie uitschrijft, dan kan de gemeente u een bewijs van uitschrijving geven. Dit kan alleen op de dag van uitschrijving. Een bewijs van uitschrijving kost wel geld. Heeft u zich al uitgeschreven, dan vraagt u het bewijs van uitschrijving aan bij een van de 18 Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) loketten.

Ja, dat kan als je voor een korte tijd (minder dan 8 maanden) gaat studeren in het buitenland. Op de website van mijnoverheid.nl kan je het adres doorgeven, waar je post van overheidsinstanties kunt ontvangen. Dit kan je op ieder moment wijzigen. Vergeet niet om je ziektekostenverzekeraar, de Duo en de bank te informeren.