Meldpunt slecht verhuurderschap

De Wet goed verhuurderschap moet ongewenst gedrag van verhuurders tegengaan. Bijvoorbeeld te hoge borg vragen, oneerlijke servicekosten rekenen, discrimineren en bedreigen. In de wet staan regels waaraan alle verhuurders zich moeten houden. Werken verhuurders niet volgens die regels, dan kan de gemeente een waarschuwing of boete geven. Ook kunnen huurders ongewenst gedrag van verhuurders melden en bij de gemeente terecht met vragen.

Wat kunt u melden?

Dit zijn de regels van goed verhuurderschap, waarover u een melding kunt doen:

  • Verhuurder mag de woningzoekende niet discrimineren.
  • Verhuurder mag de huurder niet bedreigen of bang maken.
  • Verhuurder mag maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen.
  • Verhuurder moet een schriftelijk huurcontract maken.
  • Verhuurder moet huurders goed informeren. Over rechten en plichten van de huurder over de woning (die niet in het huurcontract staan). Over de hoogte van de borg en wanneer huurders die terugkrijgen als het huurcontract stopt. Over contactinformatie waar de huurder de verhuurder kan bereiken. Over informatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag. Over de servicekosten: verhuurders moeten een compleet overzicht van de kosten laten zien.
  • Verhuurder rekent alleen servicekosten die in de wet staan.
  • Verhuurbemiddelaar mag geen bemiddelingskosten aan de huurder vragen.

Verhuurt de verhuurder aan een buitenlandse werknemer, dan moet de verhuurder ook:

  • Huurcontract vastleggen, los van het werkcontract
  • Huurders schriftelijk informeren in een taal die zij begrijpen

Hoe kunt u een melding doen?

Huurders die klachten hebben over ongewenst verhuurgedrag, kunnen dit melden via: gemeente@hellendoorn.nl.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.