Recreatiewoningen

U mag niet wonen in een recreatiewoning, tenzij in het bestemmingsplan duidelijk staat aangegeven dat u er wel mag wonen.

In enkele situaties is het wel toegestaan om er te wonen, dat is vastgelegd in het bestemmingsplan dat geldt voor de recreatiewoning.

Tijdelijk bewoning

De gemeente Hellendoorn biedt de mogelijkheid om een recreatiewoning tijdelijk te bewonen vanwege de verbouw van eigen woning, als overgang van de verkochte eigen woning naar de nieuwe woning en als tijdelijk woonadres in verband met bijvoorbeeld het beëindigen van de relatie.

Voorwaarde is dat er dan maximaal een half jaar gewoond mag worden in een recreatiewoning. De termijn kan verlengd worden tot één jaar, maar na dat jaar dient de bewoning beëindigd te zijn. Er is dan sprake van strijd met de regels van het bestemmingsplan.