Jeugdhulp

In elke levensfase van een kind zijn er nieuwe opgroei- en opvoedvragen. Hierin sta je niet alleen. Als u het als ouder even niet meer weet, praat dan met iemand die u vertrouwt. Vaak lucht dat op en zorgt het voor herkenning. Ook kunt u voor (algemene) vragen over het opgroeien en de opvoeding van uw kind(eren) terecht bij LOES of het consultatiebureau.

Praktijkondersteuner Jeugd

De gemeente Hellendoorn heeft twee praktijkondersteuners Jeugd in dienst, zij zijn werkzaam bij een aantal huisartspraktijken binnen de gemeente. Een praktijkondersteuner Jeugd is gespecialiseerd in problematiek die zich bij kinderen, jongeren of binnen gezinnen afspeelt. U kunt hierbij denken aan opvoedingsproblemen, psychosociale klachten, psychosomatische klachten of alcohol- en drugsgebruik. De POH Jeugd ondersteunt de huisarts in de jeugdhulp voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar, is laagdrempelig en biedt effectieve zorg.

U kunt een afspraak maken met de praktijkondersteuner Jeugd via uw huisarts.

Jeugdhulp

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen. Ouders of verzorgers zijn hier in eerste instantie verantwoordelijk voor. De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Jeugdhulp is hulp bij psychische hulpvragen, een verstandelijke beperking en/of opvoedproblemen en is bedoeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, maar kan soms uitlopen tot 23 jaar.

Komt u er zelf niet uit of heeft u ondersteuning of hulp nodig bij het laten opgroeien en opvoeden van uw kind(eren), Neem dan contact op met het Loket Sociaal Domein, te bereiken via telefoonnummer (0548) 630 000.

Verwijzing van een arts

Een huisarts, jeugdarts of medisch specialist kan uw kind ook doorverwijzen voor jeugdhulp. Met deze verwijzing kunt u rechtstreeks bij een aanbieder van jeugdhulp terecht, mits deze een contract heeft met de gemeente.

Aanvraag jeugdhulp bij de gemeente

U kunt via het Loket Sociaal Domein een aanvraag voor jeugdhulp indienen. Dit mag u zelf doen, maar iemand anders mag dat ook voor u doen. In sommige gevallen is daar wel toestemming voor nodig.

Na uw aanvraag maakt de gemeente een afspraak met u voor een gesprek. Bij dit gesprek mag iemand anders aanwezig zijn, zoals een familielid, kennis of onafhankelijk cliëntondersteuner.

De uitkomsten van dit gesprek en het onderzoek naar de mogelijkheid om jeugdhulp in te zetten, worden vastgelegd in een ondersteuningsplan. Dit ondersteuningsplan ontvangt u samen met ons besluit op uw aanvraag.

Zorg in natura of persoonsgebonden budget

Na toekenning van een jeugdhulpvoorziening door de gemeente, kan gebruik gemaakt worden van de zorg die is ingekocht door de gemeente. Dit heet ‘zorg in natura’. Wilt u liever zelf hulp voor uw kind regelen? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) bespreken. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van een pgb.

Onder de Jeugdwet vallen kinderen tot 18 jaar en hun ouders die te maken krijgen met opgroei- en/of opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. De wet geldt voor alle kinderen die in Nederland verblijven. Dat betekent dus dat ook een vreemdeling tot 18 jaar met of zonder rechtmatig verblijf een beroep kan doen op de Jeugdwet. Er zijn veel verschillende voorzieningen die vallen onder de werking van de Jeugdwet. U kunt hierbij denken aan uiteenlopende maatwerkvoorzieningen zoals hulp op bijvoorbeeld een zorgboerderij, maar ook aan hulp geleverd door een kinderpsycholoog. Er is veel mogelijk.