Bergleidingweg – Da Costastraat – Vondelstraat (Nijverdal)

Het riool in de Bergleidingweg, Da Costastraat en in een klein deel van de Vondelstraat (tussen de Jacob Catsstraat en de Brederodestraat) in Nijverdal is aan vervanging toe. Deze noodzakelijke werkzaamheden grijpen we aan om de Bergleidingweg ook opnieuw in te richten.

In september 2023 was er een informatiebijeenkomst. Daar beantwoordden we de vragen van de bewoners van deze straten. Met de opmerkingen en suggesties houden we, daar waar dat kan, zoveel mogelijk rekening bij de verdere ontwikkeling van de genoemde straten.

Werkzaamheden

Bomen

De bomen in de Bergleidingweg zijn bepalend voor het straatbeeld. Daarnaast verminderen ze hittestress en hebben ze ecologische waarde. We gaan zorgvuldig om met de bomen en kappen ze niet als dat niet nodig is. We wegen daarbij verschillende zaken af, zoals verkeersveiligheid, technische aspecten en het beeld in het landschap. Op voorhand kunnen we niet aangeven of een boom behouden kan worden. Pas tijdens het werk wordt zichtbaar waar de wortels, kabels en leidingen exact liggen. Indien noodzakelijk voor de veiligheid zullen de bomen worden gesnoeid

Planning (stand van zaken april 2024)

We verwachten dat de nutsbedrijven beginnen met hun werkzaamheden in 2025. Zodra we de planning hiervoor hebben, sturen we aanwonenden een brief. Na de werkzaamheden van de nutsbedrijven, begint de aannemer aansluitend met de vervanging van de riolering en de herinrichting.

Veelgestelde vragen:

De Bergleidingweg wordt ingericht als een 30-gebied. De snelheid wordt door middel van langzaam oplopende drempels en plateaus gematigd. Ook zorgen de aanwezige bomen voor een perceptie van een smallere weg. Dit kan ook bijdragen aan het verminderen van de snelheid. Vrachtwagens mogen in de nieuwe situatie wel door de Bergleidingweg. Er worden geen extra maatregelen genomen om vrachtverkeer te weren omdat het, door de nieuwe inrichting, met name voor vrachtverkeer onaantrekkelijk wordt.

De Bergleidingweg is een belangrijke verbindingsweg voor fietsers. Het maakt onderdeel uit van ons fietsnetwerk. Wij willen zowel de veiligheid én het fietscomfort verbeteren. Dat doen we door de klinkers te vervangen door asfalt en door daarop rode fietsstroken aan te brengen. Deze fietsstroken zorgen ervoor dat de weg optisch smaller lijkt en dat heeft een snelheidsremmende werking. Daarnaast bieden de fietsstroken een veilige plek voor (jonge) kinderen om te fietsen. De auto’s staan in de bestaande situatie vaak op de rijbaan geparkeerd. Dit zijn obstakels voor het fietsverkeer en kan zorgen voor onveilige situaties. Daarom zijn er in de nieuwe situatie parkeerplaatsen tussen de bomen.

We hebben op verschillende dagen en tijdstippen (ook ’s avonds) geteld hoeveel auto’s in de Bergleidingweg geparkeerd stonden. Het aantal parkeerplaatsen waarmee rekening gehouden is in het ontwerp is gebaseerd op een gemiddelde dag. Op drukke momenten kan worden uitgeweken naar parkeerplaatsen in omliggende straten.

Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening mogen campers maximaal drie aaneengesloten dagen parkeren in de straat.

Bekijk de tekeningen

Voor dit project zijn twee tekeningen beschikbaar: