Centrum Nijverdal

Ontwikkeling Willem-Alexanderstraat, Maximastraat en Keizerserf

De Willem-Alexanderstraat, Máximastraat en het Keizerserf vormen een belangrijk onderdeel van het Nijverdalse centrum. Winkels, horeca en evenementen maken het gebied levendig en de weekmarkt versterkt dat nog eens. Samen met omwonenden en ondernemers kwamen we tot een plan om deze straten opnieuw in te richten, zodat er meer samenhang in het centrum ontstaat. Tegelijkertijd worden hittestress en wateroverlast beperkt, omdat een deel van de verharding plaatsmaakt voor meer groen en bomen.

Definitief ontwerp

Het definitieve ontwerp voor genoemde straten is in oktober 2022 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. In november 2022 werd dit ontwerp gepresenteerd. De presentatie kunt u downloaden.

Animatie

Toelichting bij de animatie

Stand van zaken (juni 2024)

Verschillende nutsbedrijven vervangen, verzwaren en/of verplaatsen kabels en leidingen. Dit is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat de herinrichting van de Willem-Alexanderstraat, Máximastraat en Keizerserf daarna soepel kan verlopen.

Wat is er gebeurd?

Wat gaat de komende tijd gebeuren?

Voorbereidingen herinrichting

Naast bovengenoemde werkzaamheden werken we aan de technische voorbereiding en aanbesteding van de herinrichting. Op dit moment leggen we de laatste hand aan technische tekeningen. Vervolgens maken we een kostenraming, zodat we kunnen bepalen of we het werk kunnen uitvoeren met het beschikbare budget. Als dit voldoet dan begint de aanbesteding. Dit duurt ongeveer 12 weken. Samen met de aannemer maken we een planning en fasering. Ondertussen kan de aannemer de verschillende materialen bestellen. Afhankelijk van de levertijden bepalen we de startdatum.

Wij willen in de periode tussen half november en begin 2025 geen werkzaamheden in het centrum hebben. Voor de ondernemers in het centrum is de periode rond Sinterklaas en kerst namelijk belangrijk. Vandaar dat de herinrichting in januari 2025 begint.

Appartementen, winkels, kantoorpanden en parkeergarages blijven toegankelijk

Alle toegangen tot appartementen, winkels en kantoorpanden blijven gedurende de werkzaamheden open. Om ervoor te zorgen dat de parkeergarages bereikbaar blijven plaatsen de nutsbedrijven een buis, waar alle kabels door getrokken worden. Hierdoor zal de toegang hooguit één dag beperkt zijn. 

Markt verplaatst

De marktkramen die normaal op zaterdag in de Willem-Alexanderstraat en op het Máximaplein staan, staan tijdens de periode van de herinrichting weer op De Markt.

Evenementen in 2024

Door de werkzaamheden is het niet mogelijk om in 2024 een evenement of activiteit te organiseren in de genoemde straten. Organisaties kunnen mogelijk uitwijken naar het Henri Dunantplein en de Grotestraat. Neem daarvoor contact met ons op via (0548) 63 00 00 of via gemeente@hellendoorn.nl.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Houd dan deze pagina in de gaten.