Kuperserf (Nijverdal)

We gaan het plein aan het Kuperserf in de Kruidenwijk in Nijverdal opnieuw inrichten en vooral groener maken. We willen het stenige en inmiddels verouderde plein een groene aantrekkelijke invulling geven. Een plein waar het plezierig wonen, werken en verblijven is. Een plein dat uitnodigt en ruimte biedt om elkaar te ontmoeten. Dit sluit aan bij onze ambitie om Hellendoorn de komende jaren verder te vergroenen.

Fasegewijs naar een ontwerp

Vanaf eind 2023 kon iedereen die zich betrokken voelt bij het plein zijn wensen en ideeën hierover kenbaar maken via een online vragenlijst. Op basis van de reacties maakten de landschapsarchitecten van RoyalHaskoning DHV twee schetsontwerpen. Deze bespraken we met een vertegenwoordiging van omwonenden, ondernemers en andere organisaties die betrokken zijn bij het plein. Ook was er een informatiemarkt waar de twee schetsontwerpen te zien waren.

Met de reacties op de twee schetsontwerpen gingen we samen met RoyalHaskoning aan de slag. Dit resulteert in een definitief schetsontwerp.

We willen een fijne plek maken van het Kuperserf. Bij het maken van het ontwerp zijn er een aantal zaken waar we rekening mee houden. Denk bijvoorbeeld aan klimaatvriendelijkheid, het beschikbare budget en de technische haalbaarheid. We hopen samen met de ideeën vanuit de omgeving tot een ontwerp te komen, dat zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van zoveel mogelijk betrokkenen.

  • Op 12 juni was er een inloopbijeenkomst waar we een toelichting gaven op het definitief schetsontwerp.
  • De reacties op dit ontwerp zijn verwerkt in een zogenaamd ‘voorlopig ontwerp’, met overzichtstekening, dwarsprofielen en details. Het voorlopig ontwerp is in juli 2024 door RoyalHaskoning DHV aan de gemeente gepresenteerd. Vanuit verschillende expertises wordt dit ontwerp op dit moment beoordeeld.
  • We verwachten een definitief ontwerp in september/oktober 2024. We verwachten dat we dit eind 2024 kunnen presenteren tijdens een inloopbijeenkomst.
  • Het is duidelijk geworden dat er meer kabels en leidingen verlegd moeten worden dan we oorspronkelijk hadden verwacht. We gaan in overleg met de nutsbedrijven, zodat we kunnen bepalen welke gevolgen dit heeft voor de aanleg van het plein.

Via deze projectpagina houden we je op de hoogte van het ontwerpproces van het nieuwe plein aan het Kuperserf. Heb je vragen? Stuur dan een mail naar de projectleider Bas Kolkman, b.kolkman@hellendoorn.nl of bel (06) 420 287 95.