N35 Nijverdal – Wierden

De drukke N35 tussen Nijverdal en Wierden verbindt de belangrijke economische regio’s Zwolle/Kampen en Twente. Voor een betere doorstroming is het voornemen de weg aan te passen naar een autoweg met gescheiden rijbanen en 2×2 rijstroken.

Het plan

Voor de voorgenomen aanpassingen van de weg heeft Rijkswaterstaat een 3D-visualisatie van het ontwerp gemaakt. Via dit digitale ontwerp kunnen omwonenden en andere belangstellenden de nieuwe weg bekijken en inzoomen op specifieke locatie.

Procedure

In de Nederlandse wetgeving ligt vast wat er allemaal moet gebeuren voordat er een weg kan worden aangelegd of verbreed, de Tracéwetprocedure. Als alle procedures zijn doorlopen en de financiële middelen beschikbaar zijn wordt door de minister het Tracébesluit (TB) genomen. In het TB staan de details over de verbreding en verlegging van de weg, welke gevolgen de plannen hebben voor bijvoorbeeld de natuur, het landschap, het geluid en de waterhuishoudingen welke maatregelen de minister neemt om deze gevolgen zo klein mogelijk te houden.

Eind 2018 heeft de minister het tracébesluit genomen voor de N35 Nijverdal -Wierden. Tegen de tracéwet is beroep aangetekend en de Raad van State heeft op 30 december 2020 geoordeeld dat het Tracébesluit N35 Nijverdal-Wierden niet in stand kan blijven. Dit is het directe gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De exacte consequenties van de uitspraak en de vervolgaanpak worden nader uitgewerkt.

Vervolg

Op dit moment is niet duidelijk wat het vernietigen van het Tracébesluit betekent voor de aanpak van de weg. Uitgebreide informatie en actuele ontwikkelingen over het project vindt u op de projectwebsite van Rijkswaterstaat.

Samenwerking

Het project N35 Nijverdal-Wierden is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, Provincie Overijssel, de gemeenten Hellendoorn, Wierden en Rijssen-Holten, Regio Twente en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.