Oude Blenkeschool locatie

Hellendoorn krijgt er nieuwe woningen bij. Op de oude Blenkeschool locatie aan de Leerlooierstraat 2 in Hellendoorn worden 19 sociale huurwoningen gebouwd vanuit een samenwerking tussen de gemeente en woningcorporatie Reggewoon.

Nieuwe woningen op de oude Blenkeschool locatie in Hellendoorn

Er komen 12 appartementen en 7 levensloopbestendige woningen. Voor deze ontwikkeling was een herziening van het bestemmingsplan nodig en moest er een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Inmiddels is het bestemmingsplan door de raad en is de omgevingsvergunning verleend en is gestart met de bouw. De woningen worden deze zomer aangeboden via woninghuren.nl. De nieuwe bewoners krijgen eind 2024 de sleutel van hun nieuwe woning.

Meer info

Meer informatie is te vinden op de website van Reggewoon.