Rijssensestraat – Koeveenweg

Op 12 april 2023 vond een informatiebijeenkomst voor omwonenden plaats over de plannen voor het ontwikkelen van deze locatie. Voor de zomer, op 26 juni 2023, vond een participatiebijeenkomst plaats waarbij we input opgehaald hebben bij de omwonenden. Op maandag 18 december hebben we het schetsontwerp dat daaruit voort is gekomen gedeeld met de omwonenden.  

Op verzoek van de omwonenden hebben we in december geen centrale sessie (voor iedereen die geïnteresseerd is) georganiseerd, maar alleen een sessie voor omwonenden. Zodat zij kunnen zien wat er met hun inbreng gedaan is.  

In de bijeenkomst van 18 december 2023 zijn nog een aantal wensen uitgesproken. Samen met de stedenbouwkundige wordt gekeken of er nog aanpassingen mogelijk zijn in het schetsontwerp.  

In het eerste kwartaal van 2024 zijn verschillende onderzoeken op het gebied van onder andere flora en fauna en het bodemkundig- en hydrologisch onderzoek uitgevoerd.

Om verder te kunnen met het plan is naast het schetsontwerp de exploitatie van belang. Dit is het financiële plaatje om het plan verder te kunnen uitwerken. Dit moet nog voorgelegd worden aan het college en vervolgens aan de gemeenteraad.