Rotonde Helmkruidlaan

Bij de rotonde aan de Helmkruidlaan-Baron van Sternbachlaan in de Kruidenwijk in Nijverdal gebeuren veel ongelukken met fietsers. We lieten verschillende mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren onderzoeken. Daarbij werd gekeken naar criteria zoals verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling, beheer en onderhoud, inpassing in het landschap, kosten en maatschappelijk draagvlak. De aanleg van één of twee fietstunnels had qua verkeersveiligheid de voorkeur, maar de kosten van deze tunnels leken te hoog te zijn. Daarom koos de gemeenteraad voor een fietspad aan de noordkant van de Helmkruidlaan.

Bij de aanbesteding bleek er een aannemer te zijn die aangeeft dat het tóch mogelijk is om twee fietstunnels aan te leggen binnen het beschikbare budget. De gemeenteraad is ermee akkoord gegaan om de meest verkeersveilige oplossing binnen het beschikbare budget uit te voeren. Op dit moment wordt er gewerkt aan een plan met als doel om te komen tot een realiseerbare fietstunnelvariant.

Stand van zaken mei 2024

We werken de fietstunnelvariant samen met de aannemer verder uit. Zodra we meer duidelijk hebben over de voortgang, delen we dit op deze pagina.