Van Alphenstraat – Nicolaas Beetstraat

De riolering in de Van Alphenstraat dateert uit 1950 en moet worden vervangen. Deze noodzakelijke werkzaamheden grijpen we aan om de straat ook opnieuw in te richten. Daarnaast vindt er groot onderhoud plaats aan een gedeelte van de Nicolaas Beetsstraat.

Werkzaamheden van Alphenstraat

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

Werkzaamheden Nicolaas Beetsstraat

Een deel van de Nicolaas Beetsstraat, gelegen tussen de Portlandweg en het verhoogde kruisingsvlak bij de Rietslenke, wordt opnieuw bestraat.

Planning (stand van zaken maart 2024)

Bewoners van deze straten zijn geïnformeerd over de plannen. Met opmerkingen en suggesties houden we, daar waar dat kan, zoveel mogelijk rekening bij de verdere planvorming.

De voorbereidende werkzaamheden gaan binnenkort van start. Dit omvat diverse onderzoeken, zoals een bodemonderzoek. Daarna volgt de technische voorbereiding. In overleg met de nutsbedrijven wordt gekeken of zij ook werkzaamheden moeten uitvoeren, die van invloed zijn op het uiteindelijke startmoment van de herinrichting door de aannemer. Zodra er meer duidelijkheid is over de planning worden aanwonenden per brief geïnformeerd.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten