Woningbouw Daarlerveen

Op de locatie achter de Brugstraat en Nieuwstraat (even nummers), met nu een agrarische bestemming met bijbehorende gebouwen, hebben we de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) gevestigd. Dit betekent dat als de eigenaren deze gronden willen verkopen, ze deze eerst te koop moeten aanbieden aan ons.  

Er ligt nog geen visie op de ontwikkeling van de gronden. Op dit moment zoeken we vooral naar gronden waar woningbouw mogelijk kan zijn. We maken gebruik van de Wvg, zodat we regie en sturing houden. Als de eigenaren de grond aan ons willen verkopen, dan willen we de grond, al dan niet samen met samenwerkingspartners, gaan ontwikkelen voor woningbouw. De Wvg is in eerste instantie voor 3 jaar gevestigd. 

De Wvg verplicht eigenaren om een perceel, waarop een voorkeursrecht is gevestigd, bij verkoop eerst aan de overheid (de gemeente, provincie of het Rijk) aan te bieden. Deze wet geeft overheden de mogelijkheid om een betere positie en daardoor dus meer grip op de grondmarkt te krijgen. Ook kan prijsopdrijving door speculatie op deze manier worden voorkomen. De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 19 december 2023 akkoord gegeven op het opleggen van de Wvg.