Water en riolering

De gemeente Hellendoorn werkt regelmatig aan de riolering. Ze vervangt en renoveert oude riolering waar nodig en verbetert de situaties waar het riool niet goed werkt. Werkzaamheden aan het riool worden vaak gecombineerd met wegwerkzaamheden of werk aan de groenvoorziening. Dat bespaart kosten en beperkt de overlast voor omwonenden.