Duurzaamheid

De komende jaren zet de gemeente Hellendoorn in op duurzaamheid. Woningeigenaren bieden we informatie over het verduurzamen van hun huis en over energiebesparende maatregelen. Landelijk is de ambitie om in 2030 55% minder broeikasgassen uit te stoten vergeleken met 1990.

Ook de gemeente Hellendoorn stapt over van het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals olie en gas, naar het opwekken van duurzame energie via zon- en windenergie. Dit noemen we de energietransitie. Via de Regionale Energiestrategie Twente (RES-Twente) en Transitievisie Warmte geeft de gemeente Hellendoorn invulling aan deze landelijke doelstelling.

Overzicht onderliggende pagina's