Subsidies

Op deze pagina leest u meer over hoe en waarvoor subsidies precies aangevraagd kunnen worden. Een subsidie wordt omschreven als het ontvangen van een tijdelijke bijdrage ten behoeve van het starten van een activiteit waarvan het economische belang niet direct voor de hand ligt.