Boomdeeldag voor buitengebied gemeente Hellendoorn

17 juni 2024, 08:13

Er komt weer een Boomdeeldag aan! Inwoners van het buitengebied kunnen bomen en plantmateriaal aanvragen voor slechts een deel van de kostprijs.

De provincie Overijssel, Landschap Overijssel en de gemeente Hellendoorn delen komende winter bomen en bosplantsoenplanten aan inwoners uit tegen een vergoeding van 25% van de totale kosten. De rest wordt door de provincie en gemeente betaald.

De actie geldt voor iedereen die in het buitengebied van de gemeente woont, met een plek voor bomen en/of bosplantsoenplanten in een klein landschapselement of op het erf. Je versterkt hiermee de lokale biodiversiteit en landschapsstructuur, denk aan bomen maar ook aan houtwallen en hagen.

Je kunt je als inwoner van één van de deelnemende gemeenten van 10 juni tot met 31 juli online plantmateriaal aanvragen. Het gaat om meerdere inheemse bomen of bosplantsoen waarbij de eigenaar voor maximaal 1.000 euro aan plantmateriaal mag bestellen en 75% van dat bedrag door de provincie en gemeente wordt betaald. De eigen bijdrage bedraagt dus maximaal 250 euro. Per gemeente is een beperkt budget beschikbaar. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst dus wees er snel bij.

Het plantmateriaal kan door inwoners zelf komende winter tijdens een Boomdeeldag worden opgehaald. In de gemeente Hellendoorn wordt de Boomdeeldag op 18 januari 2025 gehouden bij de gemeentewerf aan de Kerkstraat.

Meer informatie over deze actie en de mogelijkheid om bomen en/of bosplantsoen aan te vragen vind je op Iedereen een boom.

1,1 miljoen bomen

De Boomdeeldagen zijn onderdeel van de actie Iedereen een Boom en horen binnen het plan om 1,1 miljoen nieuwe bomen te planten in Overijssel. Het vergroenen van onze mooie provincie draagt bij aan de verbetering van het klimaat en de leefbaarheid