Gemeente Hellendoorn maakt afspraken met provincie over windturbines

4 juni 2024, 15:26

De gemeente Hellendoorn heeft programmeringsafspraken over windenergie met de provincie Overijssel gemaakt. Dat is het college van Burgemeester en Wethouders overeengekomen met de provincie en is bevestigd door de gemeenteraad. Door deze afspraken komt er een grens aan hoeveel windenergie er in de gemeente Hellendoorn opgewekt kan worden. Inwoners krijgen door de afspraken duidelijkheid over mogelijke locaties voor windturbines en het totaal aan windturbines.

Binnen de aangewezen zoekgebieden van Hellendoorn kan tot 2030 een totaal maximum van 120 GWh aan windturbines worden gebouwd. Dit komt neer op circa zes windturbines. Met deze programmeringsafspraken is dus een plafond ingebouwd.

Het college van B&W heeft aanvullend nog de opdracht gekregen vanuit de gemeentegraad over aanvullende afspraken die zijn opgesteld door de gemeenteraad. Een belangrijke voorwaarde hierbij is het Hellendoornse windbeleid, waarin 100% lokaal eigendom een belangrijke pijler is.

Gevolg bestaande initiatieven

De afspraken hebben betrekking op het gebied ten zuiden van Daarle en Daarlerveen, dat bestaat uit ‘Munitiedepot’ en ‘de Stouwe’. Daarmee kan provincie Overijssel als bevoegd gezag voor windturbines de vergunningverlening beoordelen. Het is vervolgens aan de initiatiefnemers om invulling te geven aan de beschikbare ruimte.