Gemeente Hellendoorn verwacht meer zorgvuldigheid COA: ‘Het moet beter’

10 juli 2024, 15:30

De gemeente Hellendoorn is teleurgesteld in het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). In korte tijd is de gemeente twee keer onaangenaam verrast door de opvangorganisatie.

,,Wij steken onze nek uit door zelf een locatie aan te bieden voor een azc”, zegt burgemeester Jorrit Eijbersen. ,,Dan helpt het niet als het COA fouten maakt. Dat heb ik het bestuur van het COA ook rechtstreeks laten weten.”

Tekeningen

Het COA heeft onlangs documenten openbaar gemaakt met daarop tekeningen voor meer dan 1.200 opvangplekken. Het COA deed dit naar aanleiding van een verzoek op basis van Wet open overheid (Woo). De gemeente had deze tekeningen nooit eerder gezien.

,,Wij hebben het COA meteen om uitleg gevraagd”, zegt Eijbersen. ,,Het COA heeft uitgelegd dat deze tekeningen bij elke mogelijke opvanglocatie werden gemaakt. Ze hebben ons verzekerd dat de tekeningen geen enkele waarde hebben. Het maximumaantal opvangplekken in onze gemeente is en blijft 200, zoals onze gemeenteraad heeft bepaald.”

Verkeerde locatie

Deze week volgde een nieuwe onaangename verrassing. Tijdens een bijeenkomst van het omwonendenoverleg liet het COA een zogeheten vlekkenplan zien. Dit is een ruwe schets van de beoogde indeling van het terrein. Het COA had dit plan op een verkeerde locatie getekend.

,,Dit soort fouten mogen absoluut niet gemaakt worden,” zegt Eijbersen. ,,Wij zijn teleurgesteld en verwachten meer zorgvuldigheid van het COA. Het moet beter. Voor ons is zorgvuldigheid de basis van elke stap. Vertrouwen van de omgeving komt te voet, maar gaat te paard.”