Gemeente Hellendoorn ziet oefenterrein van Defensie op de Sallandse Heuvelrug niet zitten

2 juli 2024, 16:40

De Sallandse Heuvelrug is wat het college van de gemeente Hellendoorn betreft geen geschikt terrein voor Defensie om te oefenen met explosieven. Gezien de onrust in de wereld heeft het college er wel begrip voor dat Defensie meer ruimte nodig heeft om te oefenen.

Eind mei werd het gemeentebestuur onaangenaam verrast door het ministerie van Defensie toen een deel van de Sallandse Heuvelrug in Nijverdal als 1 van de 8 mogelijke locaties werd genoemd. “Er liggen ruim 400 woningen binnen 800 meter van het beoogde terrein. Een oefenterrein met zware explosieven heeft te veel impact op de leefbaarheid en het welzijn van onze inwoners,” licht wethouder Jan van den Bosch het collegestandpunt toe. “Daarnaast voorziet het college negatieve gevolgen voor recreatie en toerisme. En dat terwijl de gemeente Hellendoorn en juist ook de Sallandse Heuvelrug veel recreanten en toeristen trekt. Bovendien kunnen we ons niet goed voorstellen dat een Natura 2000-gebied voor dergelijke doeleinden wordt aangewezen. We blijven daarom onze gemeentelijke belangen onder de aandacht brengen bij de provincie en bij het ministerie van Defensie.”

Wethouder Jan van den Bosch en enkele ambtenaren waren op 10 juni aanwezig bij een informatieavond die het ministerie van Defensie in Zwolle organiseerde. In juli wordt er door bestuurders en ambtenaren van de provincie en diverse gemeenten verder over het onderwerp gesproken.