Inwoner Rob maakt slim gebruik van regenwater

7 mei 2024, 13:43

Het besparen van drinkwater en hergebruiken van regenwater kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door je tuin te sproeien of de auto te wassen met water uit een regenton. Hellendoorner Rob ging nog een een stap verder. Hij bespaart jaarlijks 30% drinkwater door zijn toiletten door te spoelen met regenwater.

Slimmer omgaan met water

Schoon drinkwater wordt steeds schaarser. Door vervuiling en een stijgende waterbehoefte is het in de toekomst niet meer zo vanzelfsprekend dat er altijd drinkwater uit de kraan komt. Tegelijkertijd verdwijnt er nog steeds veel schoon regenwater rechtstreeks in het riool. We kunnen zelf veel doen om verspilling van drinkwater te voorkomen en regenwater slimmer te gebruiken. Bijvoorbeeld door de regenpijp af te koppelen van het riool en de tuin te besproeien met water uit een regenton. Rob, inwoner van Hellendoorn, ging nog een stap verder.

Toiletten doorspoelen met regenwater

Rob vertelt: ‘Ik vind het zonde en onnodig om schoon drinkwater te verspillen als je ook regenwater kunt gebruiken.’ Toen Rob een nieuwbouwwoning liet bouwen, koos hij er daarom voor om regenwater te gebruiken voor het doorspoelen van de toiletten: ‘Het regenwater van het dak wordt opgevangen in een tank van 10 kuub die is ingebouwd in de tuin. Met een pomp wordt het regenwater via een extra leidingsysteem naar de toiletten gepompt. Een filter voorkomt dat er bladeren en vuil in het water komt. Ik gebruik het water uit de tank ook voor het sproeien van de tuin en het wassen van de auto.’ 

Waterbesparing van 30%

Jaarlijks bespaart Rob zo’n 30% drinkwater door zijn toiletten door te spoelen met regenwater. Financieel levert dat niet veel op: ‘De besparing op de kosten voor je drinkwater streep je weg tegen de energiekosten die de pomp verbruikt. Ik doe het ook niet om geld te besparen, maar echt uit ideologie. Om ook voldoende schoon drinkwater te hebben in de toekomst, moeten we met z’n allen beter omgaan met drink- en regenwater.’ Volgens Rob is het niet nodig dat iedereen hetzelfde systeem als hij gaat gebruiken: ‘Voor bestaande woningen is dit systeem ingewikkeld en duur om aan te leggen. Het is wel interessant als dit op grote schaal wordt toegepast bij de bouw van nieuwe woonwijken. Dan kan er voor meerdere huizen één watertank aangelegd worden, waar meerdere huizen op worden aangesloten.’

Op de foto is het besproeiingssysteem in de tuin te zien.

Zelf aan de slag

Wil je zelf aan de slag met het hergebruiken van regenwater? Kijk op de website van groenblauwtwente.nl voor tips en inspiratie. In de gemeente Hellendoorn zijn subsidies beschikbaar voor de volgende maatregelen:

  • Regenpijp afkoppelen met of zonder berging of infiltratie
  • Regenton, regenschutting of regenzuil
  • Hergebruik regenwater