Ondertekening akkoord op hoofdlijnen voor de herontwikkeling van het Hoge Dijkje in Nijverdal

18 juni 2024, 15:25

Een nieuwe groene woonwijk met zo’n 165 woningen, met een historisch karakter en een verbindende rol van een stadsbeek. Daar gaat het over als we het hebben over de herontwikkeling van het Hoge Dijkje in Nijverdal. Een plek tussen het centrum en de Regge waar al bijna 200 jaar de fabriek van Ten Cate is gevestigd en waar Nijverdal in feite is ontstaan. Ter Steege is al meerdere jaren eigenaar van het 4,5 hectare grote terrein.

Op woensdag 12 juni is het akkoord op hoofdlijnen ondertekend door Ter Steege Bouw Vastgoed, gemeente Hellendoorn en woningcorporatie Reggewoon. In dit akkoord staan de afspraken die de partijen samen hebben gemaakt als het gaat om de herontwikkeling.

Samen nadenken over de mogelijkheden

In 2020 is gestart met de eerste ideeën. Samen met buurtbewoners, de Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en provincie Overijssel is gekeken naar de mogelijkheden. “De wensen waren duidelijk. Het behoud van het historische karakter is van groot belang. Er moet ruimte zijn voor een divers aanbod aan woningen. Ook moet er ruimte komen voor meer groen en speelplekken en ziet iedereen graag dat de stadsbeek zichtbaar wordt”, zegt Hans ter Steege, algemeen directeur van Ter Steege Bouw Vastgoed.

Samenwerking tussen de gemeente, Ter Steege en Reggewoon

In het plan is ruimte voor zo’n 165 woningen. Van huur tot koop, waarvan minimaal 20% sociale huur en 40% in de betaalbare categorie. Ter Steege is de ontwikkelaar en bouwer en Reggewoon wordt eigenaar van de huurwoningen en zorgt voor de verhuur van deze huurwoningen. Projectwethouder Egbert Nijenbanning is erg blij met de ontwikkelingen: “dit plan levert een grote bijdrage aan onze woningbouwopgave. Door de toevoeging van de nieuwe woningen, komt doorstroming op gang. Hierdoor komt er ook beweging in de bestaande markt.” Gerrit Breeman, bestuurder van Reggewoon vult het verhaal van Nijenbanning aan. “Er is meer vraag naar sociale huurwoningen dan het beschikbare aanbod. De wachttijden lopen daardoor steeds verder op. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat we meer mensen aan een woning kunnen helpen.”

Nijenbanning vervolgt: “De plannen zien er goed uit. Zo wordt er volop rekening gehouden met klimaat en natuur. En ook met het hergebruik van materialen. Aangezien De Smidse het historische middelpunt van het Hoge Dijkje vormt én van rijksmonumentale waarde is, blijft dit pand behouden en zoeken we naar een passende nieuwe invulling voor dit fraaie pand. Een belangrijke voorwaarde is wel dat er medewerking wordt gegeven door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Zij zijn intensief bij het voortraject betrokken, maar zullen nog formele goedkeuring gaan geven op het plan.”

Toekomstige stappen

In het akkoord op hoofdlijnen staan de afspraken tussen de verschillende partijen. Nu is het tijd om de formele stappen te doorlopen. “Ook bij de toekomstige stappen worden belanghebbenden betrokken. Dat vinden we allemaal ontzettend belangrijk. Het project wordt in fasen uitgevoerd. De verwachting is dat Ten Cate de locatie in januari 2026 verlaat. Daarna start Ter Steege met de sloop, bodemsanering en het bouwrijp maken. De eerste woningen kunnen ergens datzelfde jaar in de verkoop, zodat de bouw daarvan in 2027 kan beginnen. De afronding van het hele project wordt rond het jaar 2030 of 2031 verwacht. Maar alles zal uiteindelijk ook afhangen van de te doorlopen procedures”, sluit Nijenbanning af.