Uitnodiging: Lezing aanleg en beheer bloemenranden

3 juli 2024, 14:36

Hoe leg je een bloemenrand het beste aan? En hoe beheer je het? Hoe zorg je ervoor dat de bloemenrand bloemrijk blijft? En wat doe je met vervelende onkruiden?

Wil je ook antwoord op deze vragen? Of heb je een andere vraag? Kom dan naar de lezing op 10 juli 2024. Ken je andere geïnteresseerden, stuur deze uitnodiging dan zeker door!

De lezing wordt georganiseerd door Landschap Overijssel met een gastspreker van Cruydt-Hoeck, specialist in het aanleggen van bloemrijke plekken en leverancier van inheemse bloemenzaden.

Akkerrandenproject Hellendoorn

In Hellendoorn worden op veel plekken bloemenranden aangelegd. De gemeente ondersteunt de aanleg van bloemenranden financieel en met kennis en kunde via het Akkerrandenproject Hellendoorn. Deze lezing is onderdeel van dit project. Bloemenranden passen bij de gemeente Hellendoorn en dragen bij aan biodiversiteit en beleving.

Al meerdere jaren stimuleert de gemeente Hellendoorn het aanleggen van akkerranden. In eerste instantie een initiatief in samenwerking met Groengroep Haarle en inmiddels uitgegroeid tot de hele gemeente Hellendoorn. Alle bewoners in het buitengebied die een akkerrand willen inzaaien, kunnen zich aanmelden. De gemeente stelt het zaaigoed beschikbaar en voor boeren is een vergoeding mogelijk voor inkomstenderving.

Het betreft tweejarige akkerranden van minimaal 3 meter breed en een oppervlakte van 100 m2. Zowel particulieren als boeren buiten de bebouwde kom kunnen meedoen aan het project. De akkerrand wordt aangelegd buiten erf of tuin. De focus ligt op het inzaaien van akkerranden in het najaar, omdat dit van nature de beste zaaitijd is. Inzaaien in het najaar is over het algemeen ook succesvoller. Na de zomer zal een centraal uitgiftemoment worden georganiseerd om zaaigoed aan deelnemers uit te delen en met elkaar in gesprek te gaan.

Aanmelden

Datum:             Woensdag 10 juli 2024

Locatie:             Boerderij Suydbroek, Bisschopsweg 2, 7448 PK, Haarle

Tijd:                    19.30 uur inloop

                            20.00 uur start lezing

                            21.30 uur afsluiting

Aanmelden voor één van de lezingen kan via annemarie.kamerling@landschapoverijssel.nl (of via 06 – 825 990 75). Aanmelden kan tot uiterlijk 7 juli 2024.

Netwerk van ambassadeurs

Gemeente Hellendoorn wil graag een netwerk van ambassadeurs opzetten rondom het thema bloemenranden. Zodat het Akkerrandenproject Hellendoorn echt een gezamenlijk project wordt. Een ambassadeur heeft zelf een akkerrand bloemenrand en helpt mee om buren te enthousiasmeren ook een bloemenrand aan te leggen. Een ambassadeur kan helpen bij het uitdelen van zaaigoed in de eigen buurt. En als ambassadeur kun je ook ideeën uit de buurt doorgeven aan de gemeente.