Begroting en jaarrekening

Hieronder de begroting van komend jaar en de begrotingen en jaarrekeningen van de gemeente Hellendoorn van de afgelopen jaren.

Begroting 2024

We presenteren u hierbij de programmabegroting 2024. Het is een begroting waaruit blijkt dat we scherp aan de
wind moeten zeilen en keuzes te maken hebben. Keuzes omdat niet alles meer kan en omdat niet alles tegelijk kan. Dit komt door teruggelopen inkomsten in het Gemeentefonds, maar ook door personele en materiële
krapte. We moeten vaker ‘nee’ zeggen. Dit vraagt om een heldere visie van de dingen waarop we juist ‘ja’
willen en moeten zeggen.

Begroting 2024 in één oogopslag

In de Begroting 2024 in één oogopslag ziet u waar u het komende jaar aan toe bent en wat de inkomsten en uitgaven van de gemeente Hellendoorn zijn.

Voorgaande begrotingen en jaarrekeningen