College van burgemeester en wethouders (B en W)

De burgemeester en wethouders vormen samen het college van burgemeester en wethouders (B&W) van een gemeente. Zij zorgen voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college voert ook wetten en regelingen van het rijk en de provincie uit. Het college is verder verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente.

Benoeming

De burgemeester wordt benoemd voor 6 jaar. De koning benoemt de burgemeester. De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. Dit is voor 4 jaar.

Taken en verantwoordelijkheden

Binnen het college hebben de burgemeester en wethouders verschillende taken en verantwoordelijkheden zoals sport, cultuur of verkeer. Elke wethouder heeft een eigen portefeuille. Daarbij horen eigen taken. Ook burgemeester heeft een eigen portefeuille. Daarin zit bijvoorbeeld altijd openbare orde en veiligheid.

Vergaderingen en besluiten

Samen nemen de burgemeester en wethouders tijdens de collegevergadering besluiten. En bereiden zij besluiten voor. Deze worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college van B&W vergadert elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De besluiten die in deze vergaderingen worden genomen, zijn wel openbaar.