Collegeprogramma

Hellendoorn is een prachtige gemeente. Met mooie natuur, gezonde bedrijven, bloeiende verenigingen, vitale dorpen, wijken en buurtschappen en gelukkig nog oog voor elkaar. Maar de wereldwijde problemen en landelijke opgaven raken ons ook. Denk hierbij aan oorlog, opvang van vluchtelingen, klimaatverandering, woningbouw, de overgang naar duurzame energie en de stikstofproblematiek. Veranderingen gaan sneller en problemen worden ingewikkelder. Het is steeds lastiger te voorspellen voor welke uitdagingen we komen te staan. Wat we wel weten, is dat we deze opgaven samen moeten aanpakken. Alleen zo komen we tot oplossingen voor de opgaven die we als samenleving hebben. 

Anders doen als randvoorwaarde 

We moeten dus op verschillende terreinen nieuwe dingen doen. Maar het belangrijkste is dat we dingen anders doen: vanuit inhoudelijke samenhang en meer samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We verwachten dat we op die manier meer kunnen betekenen en dat we het vertrouwen tussen inwoners, ondernemers, organisaties en gemeente daarmee versterken.  

In het Collegeprogramma 2023-2026 staan de kernopgaven voor de gemeente Hellendoorn voor de komende jaren. Het gaat om de periode 2023 – 2026. Daarnaast is er een samenvatting gemaakt.