Onderhoud openbaar groen

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van al het openbaar groen. Hieronder vallen de plantsoenen, openbare groenstroken, bomen, parken, bermen en groenbakken, maar ook vijvers, sloten en waterpartijen.

Onderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van al het openbaar groen. Hieronder vallen de plantsoenen, openbare groenstroken, bomen, parken, bermen en groenbakken, maar ook vijvers, sloten en waterpartijen.

Onderhoud vindt plaats volgens een planning. Dit onderhoud bestaat onder andere uit snoeien, maaien en onkruidbestrijding. Bomen worden opgekroond zodat er geen overlast voor het vrachtverkeer is. Overhangende takken worden vanwege de veiligheid weggehaald. Ook worden gevels beschermd door bladeren en takken te verwijderen.

Ziet u dingen in uw straat of uw wijk die niet in orde zijn? Aarzel dan niet en geef uw melding door. Met uw melding kunnen wij ervoor zorgen dat de gemeente Hellendoorn leefbaar, schoon en veilig blijft.