Materialen van de gemeente huren of lenen

De gemeente Hellendoorn stelt voor evenementen afzet-, dranghekken en afvalcontainers beschikbaar. Wij hanteren hiervoor twee soorten evenementen:

1. Evenement met een evenementenvergunning

In een evenementenvergunning is het verzoek om materialen (afvalcontainers en/of afzet-/ dranghekken) te reserveren een onderdeel van de aanvraag.

2. Vergunningvrije evenementen

Het is mogelijk om hiervoor materialen te lenen bij de gemeente Hellendoorn, hiervoor kan de aanvrager maximaal 8 weken voor de datum van het evenement een aanvraag indienen.

Voorwaarden voor het uitlenen van afvalcontainers / afzet- en dranghekken t.b.v. evenementen:

  • Er moet sprake zijn van een evenement volgens de APV artikel 2.24
  • Lenen van de materialen is gratis.
  • Gebruikers moeten de materialen zelf ophalen én terugbrengen bij de gemeentewerf. De afvalcontainers moeten leeg en schoon zijn.

Reservering afzethekken

Voor het afzetten van de straat kunnen afzethekken worden geleend, in overleg met de gemeente. Na ontvangst van de aanvraag wordt deze getoetst bij de afdeling verkeer, daarna wordt u geïnformeerd of de reservering akkoord is.

Voor een wegafzetting vanwege werkzaamheden op particulier terrein (denk aan een container of kraan op de weg) worden geen materialen beschikbaar gesteld.

Reserveren materialen

Materialen kunt u eenvoudig zelf reserveren.

Uitleen collectebussen

Bij de gemeentewerf kunnen voor diverse doeleinden collectebussen worden geleend.

In geval van een collecte wordt na ontvangst van de aanvraag getoetst of hiervoor een (doorlopende) collectevergunning aanwezig is. Vervolgens wordt geïnformeerd of de reservering akkoord is.