OZB en WOZ

De gemeente heft onder andere de onroerendezaakbelasting (OZB). Voor de hoogte van de OZB kijken we naar de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond. Deze waarde wordt de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) genoemd.

Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

Alle onroerende zaken in de gemeente worden jaarlijks voorzien van een nieuwe WOZ-waarde. Het gaat om de waarde van woningen, bedrijfspanden en gronden. De waarde voor het lopende jaar is bepaald naar waardepeildatum 1 januari van het voorgaande jaar. De WOZ-waarde wordt op 1 aanslagbiljet gecombineerd met de onroerendezaakbelasting.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Voor de heffing van de onroerendezaakbelastingen gebruiken wij de waarde die is vastgesteld op grond van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De volgende mensen betalen onroerendezaakbelasting:

  • Eigenaren van woningen: 0,1028% van de WOZ-waarde
  • Eigenaren van niet-woningen: 0,3060% van de WOZ-waarde
  • Gebruikers van niet-woningen: 0,2496% van de WOZ-waarde

Huurders van woningen betalen geen onroerendezaakbelasting.

Als u de gemeentelijke digitaal wilt ontvangen kunt u zich aanmelden op MijnOverheid. Via MijnOverheid ontvangt u dan de aanslag met de WOZ-beschikking, onroerendezaakbelasting en afvalstoffen- en rioolheffing.

Aanslag digitaal ontvangen (MijnOverheid)

In het digitale loket kunt u met uw DigiD gratis, snel, gemakkelijk en veilig bezwaar maken.

  • Een e-mail of brief sturen kan ook. Kijk voor het adres op het aanslagbiljet.
  • U kunt natuurlijk ook gebruikmaken van voorbeeldbrieven van de Vereniging Eigen Huis of de Consumentenbond.
  • Het is wel heel belangrijk dat u bezwaar maakt binnen zes weken na de datum van de aanslag/WOZ-beschikking. Dat staat zo in de wet.
  • Let op: Het is niet mogelijk om bezwaar te maken via de telefoon.

 

  1. Kijk op het taxatieverslag of de basisgegevens (bouwjaar, oppervlak, bijgebouwen en dergelijke) van uw pand kloppen.
  2. Kijk op het taxatieverslag of de onderbouwende verkoopcijfers van vergelijkbare panden logisch zijn.
  3. Zijn er omstandigheden die de gemeente niet weet, maar die wel invloed hebben op de waarde? Bijvoorbeeld achterstallig onderhoud, verzakkingen, asbest, scheuren in de muur, enzovoort.

Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen, kunt u bepalen of u bezwaar moet maken.
Via de WOZ-bezwaarcalculator van de Vereniging Eigen Huis, kunt u inschatten welk financieel voordeel een toegekend bezwaar kan opleveren.

U kunt de gemeentelijke heffingen automatisch laten afschrijven van uw rekening. Hiervoor geeft u de gemeente een doorlopende machtiging. Het is belangrijk dat de machtiging wordt afgegeven door de persoon die de aanslag gemeentelijke heffingen op naam heeft staan.

Op landelijk niveau controleert de Waarderingskamer ons. De Waarderingskamer is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de gemeenten alle panden zorgvuldig waarderen.

Kunt u de aanslag niet op tijd betalen? Een betalingsregeling kan dan uitkomst bieden. Kunt u helemaal niet betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

U kunt binnen 6 weken na dagtekening van de belastingaanslag bezwaar maken.

Het bezwaarschrift richt u aan de gemeente Hellendoorn, ter attentie van de heffingsambtenaar, postbus 200, 7440 AE Nijverdal. U kunt ook digitaal bezwaar maken.

Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaar, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de uitspraak in beroep gaan bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, postbus 10067, 800 GB Zwolle. Verklaart de rechter het beroep gegrond, dan wordt het verschuldigde griffierecht door de gemeente vergoed.