Melding vermoeden zorgfraude

Het is belangrijk dat geld dat bestemd is voor zorg naar mensen gaat die het echt nodig hebben. Heeft u een vermoeden van zorgfraude? Bijvoorbeeld als u denkt dat er onjuist gebruik wordt gemaakt van het persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura (zin). Meld dit dan via het online formulier. Iedereen mag een (anoniem) melding doen. 

 • Zorg laten betalen (declareren) zonder dat er zorg geleverd is.
 • Zorg leveren met ondeskundig personeel.
 • Geld voor meer of andere zorg vragen of laten betalen (declareren) dan geleverd is.
 • Meer zorg aanvragen of leveren dan nodig is.
 • Geld voor zorg vragen (declareren) die al op een andere manier wordt betaald.
 • Zorg blijven leveren, terwijl het niet (meer) nodig is.
 • Minder (goede) zorg leveren dan nodig is.
 • Als de veiligheid van de inwoner in het geding is.
 • Een administratie die niet op orde is.
 • Het oneerlijk zijn over een situatie, zodat er onterecht geld of zorg gedeclareerd kan worden.
 • Aanleveren van vervalste / verzonnen informatie (onjuiste voorstelling van zaken / misbruik van DigiD).
 • De persoon die zorg nodig heeft maakt misbruik van voorzieningen. Bijvoorbeeld: de persoon heeft geen huishoudelijke hulp nodig of besteedt het budget aan iets anders dan aan zorg.

De toezichthouder beoordeelt uw melding. Hij kan op basis van uw signaal of dat van anderen besluiten een onderzoek te starten. Na uw melding krijgt u een ontvangstbevestiging per mail, en kan het zijn dat de toezichthouder contact met u opneemt voor aanvullende vragen. De toezichthouder is de enige die uw contactgegevens kan inzien en gaat hier zorgvuldig mee om. Vanwege zowel de privacy als de veiligheid van het onderzoek communiceert de toezichthouder niet met u over de voortgang en/of de uitkomsten van het onderzoek.

Dit meldpunt is gericht op de besteding van zorggelden die vanuit de gemeente betaald worden. Hierbij gaat het om zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet. Het gaat hier dus om zorg en/of ondersteuning die bij de gemeente is aangevraagd. Gaat het om zorg die via de zorgverzekeraar wordt betaald? Dan kunt u uw melding doen via het meldpunt van de Nederlandse Zorgautoriteit. Heeft u een klacht over uw zorgaanbieder? Maak dan eerst gebruik van de klachtenregeling van de zorgaanbieder. Weet u het niet zeker? Dat is geen probleem. Mocht dit niet het juiste meldpunt zijn, dan helpen we u graag verder.