Tijdelijk alcohol schenken

Wilt u tijdens een tijdelijke bijzondere gelegenheid bedrijfsmatig of tegen betaling alcohol verstrekken? En heeft u geen alcoholvergunning? Vraag een ontheffing aan bij de gemeente. Met deze ontheffing mag u zwak alcoholhoudende dranken schenken.

Wilt u een evenement organiseren kijk dan eerst bij een evenement organiseren.

Het aanvragen van een ontheffing kost € 106,15. Let op: Dit bedrag betaalt u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag. Ook als u de ontheffing niet krijgt. Wanneer u de aanvraag niet binnen de gestelde termijn indient, is een goede beoordeling niet mogelijk. Om uw aanvraag toch te kunnen afhandelen is een spoedbehandeling nodig. Hiervoor gelden extra kosten.

De voorwaarden om ontheffing voor het tijdelijk schenken van alcohol aan te vragen zijn:

  • U mag alleen zwak alcoholische dranken schenken (alcoholpercentage onder de 15%).
  • Het moet gaan om een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard
  • Het schenken van alcohol mag alleen onder leiding van een persoon die:
    • minimaal 21 jaar oud is
    • niet van slecht gedrag is (heeft bijvoorbeeld niet in de gevangenis gezeten)
    • beschikt over een registratie in het Register Sociale Hygiëne

De gemeente neemt binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.