Brandveilig gebruik bouwwerken

Om een gebouw veilig te kunnen gebruiken, moet u soms een melding brandveilig gebruik doen. Dit moet als in het gebouw zorg wordt aangeboden of als er kamers worden verhuurd. Een melding is ook verplicht als er veel mensen in het gebouw zijn. Ook als dit maar 1 keer is. U doet een melding 4 weken voordat het gebouw in gebruik wordt genomen.

  • Controleer in het Omgevingsloket of u een melding moet doen. Dit doet u door bij werkzaamheden te kiezen voor gebruiksmelding. Na de controle kunt u de melding meteen indienen.
  • Doe uw melding minimaal 4 weken voor u het gebouw gaat gebruiken.
  • Bij uw melding moet u documenten meesturen, zoals een plattegrondtekening. Bij uw melding krijgt u een overzicht van wat u moet meesturen.
  • Om een bouwwerk brandveilig te kunnen gebruiken, moet u aan enkele eisen voldoen. Die eisen dragen bij aan het tegenhouden, beperken en bestrijden van brand. En van brandgevaar en ongevallen bij brand. Deze eisen staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Een melding brandveilig gebruik is gratis.

U doet een melding als:

  • u een gelijkwaardige oplossing voor het garanderen van de vereiste brandveiligheid heeft
  • in het gebouw meer dan 50 mensen aanwezig zullen zijn
  • u in het gebouw aan meer dan 4 personen kamers verhuurt

U vraagt een omgevingsvergunning onder andere aan als

  • uw bedrijf of verzorgingsinstelling slaapplaatsen heeft voor meer dan 10 personen
  • uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar
  • uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten