Collecteren

Wilt u geld of spullen inzamelen voor het goede doel? Dan hebt u toestemming van de gemeente nodig. U kunt hiervoor een vergunning aanvragen.

Staat uw instelling vermeld op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) of houdt u een inzameling in besloten kring? Dan hoeft u geen vergunning aan te vragen.

Aanvragen

U kunt eenvoudig en snel een collectevergunning aanvragen. U kunt een vergunning aanvragen voor een vrije week op het rooster. Om te kunnen collecteren, moet het doel waarvoor u geld inzamelt een goedkeuring/keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving hebben. 

Een collectevergunning moet u schriftelijk aanvragen met het aanvraagformulier. Als lokale stichtingen en/of verenigingen kunt u volstaan met een melding van de collecte.

Een collectevergunning is gratis. Ook het doen van een melding is gratis.