Aankondigingen aanbestedingen & marktconsultaties

De gemeente is wettelijk verplicht opdrachten van een bepaalde waarde te publiceren op Tenderned. Deze verplichting geldt voor opdrachten boven bepaalde aanbestedingsdrempels. Voor opdrachten met een lagere waarde geldt deze publicatieplicht niet.

Tenderned

Publicatie van nationale en Europese aanbestedingsprocedures vindt plaats op Mercell Source-to-Contract, dit platform is gekoppeld met TenderNed. TenderNed is een online marktplein voor aanbestedende diensten en ondernemingen. Ondernemers kunnen gratis een account aanmaken en digitaal inschrijven. Meer over digitaal inschrijven op TenderNed.nl.

Mercell Source-to-Contract

Mercell Source-to-Contract is een online marktplein voor aanbestedende diensten en ondernemingen. Ondernemers kunnen gratis een account aanmaken en digitaal inschrijven.

Meervoudig onderhandse aanbestedingen vinden plaats op twee manieren:

  • Het digitale aanbestedingsplatform Mercell Source-to-Contract;
  • Budgethouder zelf per mail/hardcopy.

De gemeente Hellendoorn streeft echter naar een zo groot mogelijke transparantie bij haar handelen. Daarom publiceert zij op haar website middels de aanbestedingskalender ook aankondigingen van opdrachten onder deze drempelwaarde. Voor deze opdrachten organiseert de gemeente Hellendoorn (meervoudig- en enkelvoudig) onderhandse aanbestedingen. De gemeente kiest bij deze aanbestedingen zelf haar leveranciers en opdrachtnemers die voor de aanbesteding worden uitgenodigd.

Op de aanbestedingskalender staan de verwachte aanbestedingen van werken, diensten en leveringen en verwachte aanbestedingsvormElk kwartaal wordt de aanbestedingskalender geactualiseerd. U kunt er dan ook geen rechten aan ontlenen.

Aanbestedingskalender

Gemeente / SamenwerkingProjectnaamType Verwachte procedureVerwachte planning
Hellendoorn/regionaalSociaal domein – Begeleiding en dagbesteding WmoDienstOpen House / Europees-SASLopend
Hellendoorn/regionaalSociaal domein – Jeugdhulp 2025 en verder (Crisis, advies en expertise) + (Ambulant, wonen en verblijf)DienstOpen House / Europees-SASLopend
Hellendoorn/regionaalDienstverlening en Informatisering – Raamovk Softwaremakelaar Levering/dienstEuropeesQ2 / 2024
HellendoornFysiek domein – Raamovk Onderhoud brandmeldinstallaties DienstMVOQ2 / 2024
HellendoornFysiek domein – Raamovk Onderhoud koeling MER ruimte HvCBDienstMVOQ2 / 2024
HellendoornOpenbare ruimte – Raamovereenkomst  Reiniging en Inspectie Vrijvervalriolering 2024-2027DienstEuropeesQ2 / 2024
HellendoornFysiek domein – Omgevingsplan ontwikkeling 2024 – 2031 (raamovereenkomst)DienstEuropeesQ2 / 2024
HellendoornFysiek domein – Actualisering van het grondzaken en vastgoedbeleidDienstMVOQ2 / 2024 (lopend)
HellendoornDienstverlening en Informatisering – Beveiligingsdiensten (5 gemeentelijke gebouwen )DienstEuropees – SASQ2-Q3 / 2024
HellendoornDienstverlening en Informatisering – Raamovk Postdiensten 2025 e.v.DienstEuropees – SASQ2-Q3 / 2024
HellendoornDienstverlening en Informatisering -SchoonmaakdienstenDienstEuropeesQ2-Q3 / 2024
HellendoornDienstverlening en Informatisering – Meldkamer tbv Parkeergarage + stadsafsluiting DienstEuropeesQ2-Q3 / 2024
HellendoornOpenbare ruimte – DIFTAR plaatsing ondergrondse containers restafval (diftar) – levering / werk – EuropeesLevering/werkEuropeesQ3 / 2024
HellendoornOpenbare ruimte – Vervanging Afval-RIS ivm invoering DIFTAR per 01-01-2026LeveringMVOQ3 / 2024
HellendoornOpenbare ruimte – Vervanging/plaatsing ondergrondse glascontainers (Perceel in DIFTAR)Levering/werkMVOQ3 / 2024
HellendoornOpenbare ruimte – Vervanging/plaatsing ondergrondse textielcontainers (Perceel in DIFTAR)Levering/werkMVOQ3 / 2024
HellendoornDienstverlening en Informatisering – Vervangen toegangssysteem  HvCB LeveringEuropeesQ3 / 2024
HellendoornFysiek domein – Zonnecarport RavijnWerk/leveringMVO/EuropeesQ3 / 2024
HellendoornFysiek domein- Verduurzaming installaties Ravijn (warmtepompen) LeveringEuropeesQ3 / 2024
HellendoornGemeentewerf – Levering bedrijfsvoertuigen LeveringEuropeesQ3 / 2024
HellendoornOpenbare ruimte – Adviesdiensten ‘Nieuwe verbindingen” N35 (ingenieursdiensten)DienstMVOQ3 / 2024
HellendoornOpenbare ruimte – Nieuwe verbindingen _ fietsbruggen N35  WerkNationaal Niet openbaarQ3 / 2024
HellendoornOpenbare ruimte – Raamovk – Leveren heesters en perkgoed. LeveringLeveringQ3 / 2024
HellendoornOpenbare ruimte – Vervanging maaiunit buitensportLeveringMVOQ3 / 2024
HellendoornOpenbare ruimte – Vervanging toegangspalen centrum LeveringEuropeesQ3 / 2024
HellendoornOpenbare ruimte – Vervanging/renovatie Brug Mozartlaan (Iberburenbrug)WerkQ3 / 2024
HellendoornOpenbare ruimte – Woonrijp maken Daarle WestWerkMVOQ3 / 2024
HellendoornOpenbare ruimte – Bouwrijpmaken de Grave (Haarle) WerkMVOQ3 / 2024
HellendoornOpenbare ruimte – Vervanging mini tractor t.b.v. buitensportLeveringMVOQ3 / 2024
HellendoornOpenbare ruimte – Vervanging Shovel begraafplaats LeveringMVOQ3 / 2024
HellendoornOpenbare ruimte – Vervanging tractor (groot)t.b.v.  buitensport (incl. voorlader )LeveringMVOQ3 / 2024
HellendoornDienstverlening en Informatisering – Herinrichting HvCenB – centrale hal (diversen aanbestedingen )Werk/leveringMVO/EuropeesQ4 / 2024
HellendoornOpenbare ruimte – Bouwrijpmaken woningbouwlocatie RijssensestraatWerkMVOQ4 / 2024
HellendoornOpenbare ruimte – Vervanging bladzuiger/panda LeveringMVOQ4 / 2024
HellendoornOpenbare ruimte – Vervanging Graafmachine LeveringEuropeesQ4 / 2024
HellendoornOpenbare ruimte – Vervanging minikraan  t.b.v. vakgroep WRVLeveringMVOQ4 / 2024
HellendoornSociaal domein – Online platform t.b.v. minimaregelingenDienstMVOQ4 / 2024
HellendoornFysiek domein – Vervangen gasketels HvC&B LeveringEuropeesQ1 / 2025
HellendoornOpenbare ruimte – Vervanging 3 stuks pick-up bussen met kraan/kipper LeveringEuropeesQ1 / 2025

Om voor één van deze opdrachten in aanmerking te komen kunt u zich aanmelden via dit formulier (docx). Het aanmelden betekent niet dat u automatisch meedoet. Wel maakt u zich door te melden kenbaar bij de gemeente, zodat u meer kans heeft om uitgenodigd te worden.

Bij de verwachte procedure: Groslijst-MVO geldt de groslijstsystematiek. Indien u bent toegelaten op de betreffende groslijst hoeft u niet nogmaals het formulier in te vullen. U wordt automatisch bericht indien u geloot bent voor de interessetoets.