Vrijstelling van leerplicht aanvragen

Wilt u voor uw kind vrijstelling van de leerplicht aanvragen? Of een afwijkende leerplicht? Dit doet u bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen, zijn leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit. En voor kinderen van asielzoekers en vreemdelingen. 
De gemeente mag voor uw kind vrijstelling van de leerplicht geven. Dit betekent dat het niet naar school hoeft. Dit kan bijvoorbeeld als uw kind door psychische of lichamelijke klachten geen onderwijs kan volgen. Of als uw kind naar een buitenlandse school gaat.

De voorwaarden voor het aanvragen van vrijstelling van de leerplicht zijn onder andere:

 • Uw kind heeft lichamelijke of psychische problemen. De gemeente heeft hiervoor een verklaring van een arts of een psycholoog nodig.
 • Uw kind staat ingeschreven op een school in het buitenland. Bijvoorbeeld in Duitsland of België als u in de grensstreek woont.
 • Er zijn bezwaren tegen de levensbeschouwelijke richting van scholen in uw buurt.
 • U leidt met uw kind een trekkend bestaan. Bijvoorbeeld als kermisexploitant of circusmedewerker.

 • U neemt samen met de school contact op met de leerplichtambtenaar.
 • U geeft onder andere door:
  • hoe oud uw kind is
  • waarom uw kind vrijstelling van de leerplicht of een vervangende leerplicht nodig heeft
  • vanaf wanneer de vrijstelling of vervangende leerplicht in moet gaan
  • bij een vervangende leerplicht: een begeleidingsprogramma voor uw kind

U kunt bij de gemeente bezwaar maken tegen het besluit van de leerplichtambtenaar. Dit doet u binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.