Energietoeslag

Ook in 2023 bestaat de Energietoeslag voor zelfstandige huishoudens met een laag inkomen (tot 120% van het wettelijk sociaal minimum). Het gaat om een eenmalige tegemoetkoming. De inkomensgrenzen en de voorwaarden vindt u verder op deze pagina.

De energietoeslag is bedoeld voor de hoge energierekening. Het is verstandig dit geld te reserveren voor bijvoorbeeld de hogere jaarafrekening van uw energieleverancier. Zo voorkomt u grotere betalingsproblemen achteraf.

Heeft u in de maand december 2023 een brief van ons ontvangen over de energietoeslag? Dan hoeft u niets te doen. Het geld is automatisch aan u overgemaakt op het bij ons bekende rekeningnummer.

Heeft u geen brief gekregen? Dan krijgt u de energietoeslag niet automatisch. Als u denkt dat u in aanmerking komt voor deze toeslag, dan kunt u bij ons een aanvraag doen. Dat kan online.

U heeft recht op de energietoeslag als u:

  • 21 jaar of ouder bent;
  • In de gemeente Hellendoorn woont;
  • Een eigen woonadres en energiecontract op naam heeft;
  • In de maand voorafgaand aan uw aanvraag een inkomen heeft dat niet hoger is dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm;
  • Geen studiefinanciering krijgt;
  • Niet in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen).

In het kopje ‘Geldende bijstandsnorm’ ziet u welke bedragen gelden voor een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm.

Wilt u controleren of uw inkomen onder de norm ligt? Let er dan op dat u al uw inkomsten meetelt. Bijvoorbeeld pensioen naast uw AOW, alimentatie of de heffingskorting minstverdienende partner.

Onderstaande bedragen zijn netto per maand en zonder vakantiegeld.

21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd

Situatie Inkomen 100% Inkomen 120% Inkomen 130%
Alleenstaande €1219,64 €1463,57 €1585,53
Getrouwd of samenwonend €1742,34 €2090,81 €2265,04

Pensioengerechtigde leeftijd

Situatie Inkomen 100% Inkomen 120% Inkomen 130%
Alleenstaande €1354,47 €1625,36 €1760,81
Getrouwd of samenwonend €1837,28 €2204,74 €2388,46

De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt. U hoeft de energietoeslag niet op te geven bij de belastingaangifte. De energietoeslag heeft ook geen invloed op uw zorg- en huurtoeslag.

Kunt u hulp gebruiken bij het invullen van het aanvraagformulier? Onze medewerkers helpen u graag. Het is wekelijks mogelijk om op afspraak met een medewerker de energietoeslag aan te vragen. Een afspraak maken kan door te mailen naar inkomensondersteuning@hellendoorn.nl of bellen naar 06-41535174.

Binnen 8 weken na uw aanvraag laten weten of u recht heeft op de energietoeslag 2023. Door het grote aantal aanvragen kan de beoordeling langer duren.