Laptopregeling

Via de laptopregeling is een bijdrage mogelijk voor de aanschaf van een laptop.

Voorwaarden

  • Uw inkomen exclusief vakantiegeld mag niet hoger zijn dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm
  • U kunt per huishouden 1 keer per 5 jaar een aanvraag indienen
  • Bij schoolgaande kinderen in het voortgezet onderwijs kan eenmalig een extra aanvraag worden ingediend, wanneer de betreffende school niet voorziet in een laptop voor thuisgebruik

Hoe hoog is de bijdrage in 2024?

  • Voor een laptop is de bijdrage maximaal €449,-.
  • Voor schoolgaande kinderen in het voortgezet onderwijs is de bijdrage gelijk aan de goedkoopst geadviseerde laptop of de gevraagde bijdrage vanuit het onderwijs voor het gebruik van een laptop voor thuisgebruik.

Aanpak

Wilt u weten of u in aanmerking komt, neem dan contact op met inkomensondersteuning@hellendoorn.nl of (0548) 630 000. 

Aanvragen
Wilt u gebruik maken van deze regeling(en), vraag dan een aanvraagformulier minimaregelingen op via inkomensondersteuning@hellendoorn.nl of bel met 0548-630 000.

Hulp bij invullen aanvraagformulier

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Dan bent u van harte welkom op onze spreekuren. Deze vinden elke woensdagochtend plaats in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via inkomensondersteuning@hellendoorn.nl of via 0548-630 000.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.