Studietoeslag

De studietoeslag is een toeslag voor scholieren en studenten die door een lichamelijke of psychische beperking niet in staat zijn om naast hun opleiding te werken. Met deze studietoeslag willen we stimuleren dat jongeren een opleiding (blijven) volgen. Want het afronden van een opleiding maakt de kans op een baan groter.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen

U komt in aanmerking voor studietoeslag als u:

  • een opleiding volgt waarbij u studiefinanciering (WSF) ontvangt of een tegemoetkoming schoolkosten (WTOS) krijgt. Het levenlanglerenkrediet van de WSF valt hier niet onder;
  • een arbeidsbeperking hebt waardoor u niet in staat bent naast uw opleiding te werken;
  • geen recht hebt op een uitkering op grond van de Wajong.

Het vermogen van de student of van de ouders heeft geen invloed meer op de studietoeslag.

De studietoeslag vervangt bijverdiensten. Daarom verschilt de hoogte van de studietoeslag per leeftijdscategorie, net zoals bij het wettelijk minimumjeugdloon. Deze bedragen worden ieder halfjaar aangepast. De actuele hoogte van de studietoeslag per leeftijdscategorie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Stagevergoeding

De studenten die studietoeslag ontvangen en die in het kader van hun studie inkomsten ontvangen uit een stage, behouden deels het recht op de studietoeslag. Meer informatie over stagevergoedingen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Denk je in aanmerking te komen voor een studietoeslag, vul dan het online aanvraagformulier in.