Cameratoezicht

Ook in onze gemeente komt het voor: overlast, met bijbehorend lawaai en rotzooi, fietsendiefstal en vernielingen. Het gedrag van bepaalde personen (luidruchtigheid, uitjouwen) is overlastgevend en kan intimiderend overkomen op u als inwoner. Het gebruik van drank en drugs baart de politie en gemeente zorgen en versterkt deze overlast. De gemeente zet daarom cameratoezicht in om deze overlast terug te dringen en te voorkomen. Cameratoezicht draagt ook bij aan de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Als er ongeregeldheden zijn geweest, kunnen de beelden achteraf worden bekeken en daders worden opgespoord. Er wordt nooit live uitgekeken.