Zorg en veiligheid

Wanneer er sprake is van complexe zorg- en veiligheidscasuïstiek neemt de gemeente de regie. De complexe problematiek vraagt om een intensieve samenwerking tussen de netwerkpartners binnen zorg en veiligheid. Samen met de betrokkene wordt het probleem aangepakt en naar oplossingen gezocht. Hebt u te maken met het Procesregiemodel Zorg en Veiligheid of wilt u meer informatie, bekijk dan de folder (pdf).

Meldpunt zorgwekkend gedrag 

Maakt u zich zorgen om iemand? Denkt u dat deze persoon psychische hulp nodig heeft? Neem dan contact op met het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag Twente. Dit kan telefonisch en online.

Tijdens kantooruren kunt u het meldpunt bellen. Ook voor het delen van zorgen of voor advies kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met Meldpunt Zorgwekkend Gedrag of u kunt buiten kantooruren online een melding doen. 

Jeugd en veiligheid

(Groepen) jongeren die overlast veroorzaken of criminele activiteiten uitvoeren kunnen een negatieve invloed uitoefenen op het woonplezier en de veiligheidsbeleving van onze inwoners. Overlast van jongeren kunt u melden bij de politie of de gemeente.

Loop je als jongere zelf ergens tegen aan, heb je vragen of ervaar je problemen? In Hellendoorn kan je op verschillende plekken terecht voor hulp:

  • Kom bij de gemeente in contact met een jeugdconsulent.
  • Neem contact op met Avedan voor bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk of het jongerenwerk van Stichting De Welle.
  • Kindertelefoon: Hier kan je terecht met al je vragen, zorgen en problemen. Je kan elke dag bellen of chatten met de Kindertelefoon tussen 11.00 en 21.00 uur.

Huiselijk geweld

Heeft u vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling en wilt u hierover advies vragen of een melding doen? Dan kunt u bellen naar Veilig Thuis telefoonnummer 0800- 2000. Dit gratis telefoonnummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Denkt u dat iemand nú onveilig is? Bijvoorbeeld omdat u geschreeuw hoort? Bel dan de politie via 112.