Asbest uit de bodem verwijderen

Asbest in de bodem is ongevaarlijk zolang het onder de grond zit. Pas wanneer de grond opgestoven wordt, bijvoorbeeld door graven of spitten, kunnen kleine deeltjes asbest in de lucht terecht komen. Deze asbestvezels kunnen na inademen een risico vormen voor de gezondheid. Projectbureau BAS (bodemasbestsanering) ruimt het asbest in de bodem op voor de gemeente Hellendoorn.

Asbest in uw tuin? Projectbureau BAS helpt!

Projectbureau BAS brengt in kaart waar in de gemeenten de kans groot is dat er asbest in de bodem zit. Dit wordt gedaan op basis van de historie van de plek en eerdere asbestvondsten in de bodem. Op deze plekken kan onderzoek gedaan worden. Betreft dit een tuin bij een woning, dan neemt Projectbureau BAS contact met u op en biedt u eenmalig de mogelijkheid om uw perceel kosteloos te onderzoeken op asbest in de bodem. Bekijk hiervoor het 5-stappenplan

Wordt u niet benaderd door Projectbureau BAS en vermoedt u dat er asbest in uw tuin aanwezig is? Kijk in het stroomschema of u aanmerking komt voor kosteloos bodemonderzoek.

Het verwijderen van asbest in de bodem is er op gericht om de leefomgeving schoon en veilig te maken. We kunnen niet alle asbest tegelijk opruimen. Daarom geven we in het project voorrang aan plekken waar de kans groot is dat volwassenen en kinderen in contact komen met asbest in de bodem. Denk aan particuliere (volks)tuinen, speeltuinen en speelveldjes, schoolterreinen, kinderboerderijen, maneges, crossbanen, campings en recreatieterreinen. Ook plekken waar ontwikkeling in de openbare ruimte plaatsvindt, krijgen voorrang.