Rioolaansluiting aanvragen

De gemeente zorgt voor de aansluiting van gebouwen op het riool. Bent u nog niet aangesloten? Dan kunt u een aanvraag doen.

Het realiseren van een huisaansluiting valt onder de verordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht. U kunt de verordening inzien, waarin de standaardtarieven zijn opgenomen. Voor alle andere rioolaansluitingen binnen of buiten de bebouwde kom ontvangt u een offerte.

De beoordeling van uw aanvraag duurt 8 weken. Na de beoordeling ontvangt u van ons een offerte tegen welke kosten wij de aansluiting realiseren. Na ontvangst van uw betaling kunnen wij de aanvraag inplannen en uitvoeren. Doorlooptijd

  • Voor aansluiting binnen de bebouwde kom  duurt het minimaal 13 weken voordat uw een aansluiting op het riool heeft.
  • Heeft u een aansluiting nodig buiten de bebouwde kom op het drukriool? Vraag dan tijdig uw aansluiting aan.
  • Een aansluiting in het buitengebied op drukriool duurt naar verwachting minimaal 7 maanden.

De gemeente maakt een huisaansluiting vanaf het hoofdriool tot 0,5 meter over uw erfgrens. Het is uw verantwoordelijkheid uw riolering aan te sluiten op de huisaansluiting.