Verhuizing doorgeven

U verhuist binnen of naar gemeente Hellendoorn? Dit kunt u met DigiD aan ons doorgeven.

Verhuist u vanuit het buitenland? In dat geval kunt u uw aangifte uitsluitend persoonlijk doen. Een dergelijke aangifte kan niet digitaal gedaan worden.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld.

Verhuizing online doorgeven

  • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning).
  • Komt u bij iemand in huis wonen? Neem dan een bewijs van toestemming tot inwoning mee.

U geeft uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. U wordt automatisch uitgeschreven uit onze gemeente.

Wij verwerken uw verhuizing in onze administratie. Wij houden hierbij de door u opgegeven verhuisdatum aan. Ligt uw verhuizing in de toekomst dan wordt dit verwerkt op de dag van de door uw opgegeven verhuisdatum. U ontvangt hiervan een bevestiging. U kunt uw nieuwe gegevens inzien via de website van Mijn Overheid. U hebt hiervoor uw DigiD nodig. De wijzigingen staan vermeld onder het tabblad persoonlijke gegevens.

U geeft uw verhuizing door vanaf 4 weken voor de verhuisdatum tot 5 dagen erna. Geeft u de verhuizing later door? Dan is de datum waarop u de verhuizing doorgeeft uw officiële verhuisdatum.

Uw eigen verhuizing doorgeven:

  • Dat kan als u 16 jaar of ouder bent.

Verhuizing voor iemand anders doorgeven, die daardoor hetzelfde woonadres heeft. Dat kan voor:

  • Uw minderjarige kind, als u de ouder, voogd of verzorger bent.
  • Uw echtgenoot of geregistreerd partner
  • Uw meerderjarige kind, als hij of zij mee verhuist.
  • Uw ouder, als hij of zij mee verhuist.

Verhuizing voor iemand anders doorgeven:

  • Iemand die onder curatele staat, als u curator bent.

Let op: U kunt geen verhuizing doorgeven van bijvoorbeeld een vriend of vriendin met wie u samenwoont zonder geregistreerd partnerschap. Dat kan alleen deze persoon zelf doorgeven.

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

U kunt ook een afspraak maken voor het doorgeven van een verhuizing.