Omgevingswet

De Omgevingswet is sinds 1 januari 2024 in werking. Een wet die gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven en dus ook voor u!

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een boom wilt kappen of als u als ondernemer op een plek een bedrijf wilt beginnen. U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan in het nieuwe Omgevingsloket. U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. U bent dan belanghebbende.

Verandert alles?

U kent misschien het bestemmingsplan, waarin regels staan over wat op een bepaalde locatie mag plaatsvinden. We noemen dat per 1 januari een omgevingsplan. De regels zijn echter niet meteen allemaal veranderd, veel is nog hetzelfde.

Misschien heeft u ook wel eens van het Bouwbesluit gehoord, waarin regels staan over bouwen. Veel regels staan sinds 1 januari op andere plekken of zijn op onderdelen wat gewijzigd. Als u plannen heeft is het verstandig u te laten informeren door bijvoorbeeld uw architect of aannemer. Maar u kunt ook voor informatie bij de gemeente terecht.

Als u een bedrijf heeft, kent u vast het Activiteitenbesluit, waarin milieuregels staan waar u zich aan moet houden. Ook deze regels staan nu op andere plekken, maar zijn vaak niet gewijzigd. Meer informatie daarover kunt u krijgen bij de Omgevingsdienst Twente.

Tot 1 januari 2024

Heeft u een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente, het waterschap of de provincie u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Moet de gemeente, het waterschap of de provincie uw aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht. U moet dan wel zorgen dat alle benodigde stukken tijdig zijn aangeleverd.

Heeft u plannen waarvoor het bestemmingsplan gewijzigd moet worden en u heeft de plannen nog niet compleet bij de gemeente ingediend, neem dan contact met ons op, want dan zullen uw plannen aan de nieuwe regels moeten voldoen.

Wat verandert er na 1 januari 2024?

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor u:

  • Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar u sinds 1 januari 2024 online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven. Kijk op omgevingswet.overheid.nl.
  • De bestemmingsplannen zijn sinds 1 januari 2024 omgevormd tot één omgevingsplan. Deze is digitaal te vinden op het omgevingsloket. Een omgevingsplan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek. Het omvat ook regels voor geluid, bodem – en soms ook voor zaken als energiemaatregelen en duurzaamheid. Maar zeker in de beginperiode zal het omgevingsplan inhoudelijk niet veel afwijken van het bestemmingsplan en de milieuregels die u gewend bent.
  • Het is belangrijk dat u vóórdat u een aanvraag doet, overlegt met buurtgenoten hoe zij tegen uw plannen aan kijken. We noemen dat participatie. Dat kan mogelijk bezwaren in een latere fase voorkomen. Voor grotere ruimtelijke plannen is participatie verplicht.

De wet is nieuw voor u, maar ook voor ons!

Het zal voor ons allemaal wennen zijn om met de nieuwe wet te werken. Het uitgangspunt is dat met de Omgevingswet de overheid snel beslist over vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet: een besluit binnen 8 weken, al kan die wel worden verlengd. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk.

Maar het zal zeker in het begin meer uitzoekwerk zijn om te zien welke regels er precies allemaal gelden voor een activiteit die u van plan bent. De snelle service die u van ons gewend bent kunnen we mogelijk niet volledig waarmaken, al gaan we daar natuurlijk wel voor!